Mobirise

Samotni rodzice apelują o zmiany w funduszu alimentacyjnym. Prawo do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 800 złotych miesięcznie. Więc jeśli matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko i dostaje minimalną pensję krajową, to na wsparcie państwa nie ma co liczyć. Takich historii są tysiące.  Więcej

Mobirise

Co dalej z funduszem alimentacyjnym? Prawo do świadczenia z funduszu uzależnione jest od kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 800 złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że próg podniesie do 900 złotych. Jak twierdzą samotni rodzice - to problemu nie rozwiąże.   Więcej

Mobirise

(...) Chcemy „odczarować” słowo ALIMENTY – pokazać, że „Alimenty to nie wstyd” – to normalna sprawa! To przejaw rozsądku i przede wszystkim troski o rozwój i przyszłość młodych ludzi. Odpowiedzialność rodzica wobec dziecka to dbanie o jego zdrowie, edukację, rozrywkę, wspólne spędzanie czasu - mówi nasza Dorota Herman w rozmowie z portalem Samodzielni Rodzice.
Zapraszamy do lektury a także 3 lipca do Łodzi

Mobirise

Alimenty natychmiastowe coraz bliżej. Ile będzie można otrzymać na dziecko? Na jakim etapie są prace?
Posłowie mają się niebawem zająć przepisami dotyczącymi tzw. alimentów natychmiastowych. Dzieci miałyby je dostawać zanim sąd przyzna właściwe świadczenie. W rozmowach z resortem sprawiedliwości brała udział łodzianka Dorota Herman z fundacji KiDs.  Więcej

Mobirise

O alimentach podstawowych i o dalszych wspólnych pracach RPO i RPD – spotkanie Zespołu ds. Alimentów z udziałem RPO Adama Bodnara i RPD Michała Pawlaka. Więcej

Mobirise

– Pracownik nie ma potrąceń z pensji na alimenty, a pracodawca odprowadza mniejsze składki. Z naszych obserwacji i przeprowadzanych rozmów wynika, że pracodawcy wspierają dłużników alimentacyjnych – mówi Katarzyna Stadnik. Więcej

- Tylko między 2015 a 2017 r. z FA wypadło ponad 52 tys. dzieci. Wprawdzie na skutek wzrostu kryterium część matek będzie mogła wrócić do systemu wsparcia, ale tylko na chwilę z uwagi na rosnącą kwotę najniższej pensji - mówi Katarzyna Stadnik. Więcej 


Mobirise
Mobirise

Katarzyna Stadnik: - My, samodzielni rodzice, popieramy większość propozycji przedstawionych w dyskutowanym na obradach komisji rządowym projekcie. Popieramy je, bo wierzymy, że po ich wprowadzeniu istnieje realna szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej, a tym samym wyrównanie szans rozwoju dzieci z rodzin niepełnych, gdzie jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Więcej

Mobirise

Dlaczego coraz trudniej dostać alimenty? Rozmowa w Radiu Łódź z Dorotą Herman. Więcej

Mobirise

Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach politycy zaczęli dostrzegać problem zaległych alimentów. Odmrożenie progu dochodowego do funduszu to niejedyna propozycja w pakiecie.
Fakt, nowelizacja krytykowanego przez nas latami art. 209 k.k. nastąpiła w maju zeszłego roku. Ale moim marzeniem jest, by minister Ziobro skontrolował podległe mu służby pod kątem znajomości i stosowania nowego prawa. Więcej

Mobirise

Łodzianka Dorota Herman  walcząca z tzw. niealimentacją  uważa, że propozycje rządu to krok w dobrym kierunku.
- Trzeba go jednak dobrze przygotować. Żeby to działało, musi jeszcze być przygotowany rejestr dłużników alimentacyjnych - dodaje.
Jak podkreśla Herman większość osób niepłacących alimenty pracuje na czarno. - Czasem mają też firmy założone na przykład na rodziców nowego partnera - dodaje. Więcej

Mobirise

Spotkanie z Panem Ministrem Zbigniewem Ziobro i Panią Minister Elżbietą Rafalską- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczyło zmian prawnych w przepisach mających na celu poprawę ściągalności alimentów oraz zabezpieczenie potrzeb naszych dzieci. Więcej

Make your own website with Mobirise